Podopieczni Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie dzięki dofinansowaniu z Fundacji PZU uczestniczyli w terapeutycznym wyjeździe do Zakopanego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Zaplanowane działania poznawcze, ekonomiczne oraz umiejętności społecznych, dały możliwość uczestnikom nabycia, podniesienia, utrwalenia umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, funkcjonowania w społeczeństwie, budowania relacji, zmotywowania do aktywności i zmiany dotychczasowego stylu życia, wyrwania się z bierności, odbudowania samoakceptacji. Wyjazdowa forma warsztatów dała także możliwość budowania świadomości społecznej w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych.

Skip to content