OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

Jesteśmy placówką, dla której największą wartością jest radość i szczęście naszych dzieci. Dajemy im poczucie bezpieczeństwa, uczymy wzajemnej pomocy i akceptacji. Stwarzamy warunki do  rozwoju, adekwatnie do indywidualnych możliwości dziecka. Każdego dnia troszczymy się o to, aby wzrastały w przyjaznej atmosferze.  

Placówka  jest otwarta na potrzeby dzieci i młodzieży z intelektualną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim od 3 do 25 roku życia, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna.

Dla zapewnienia jak najlepszych warunków do rozwoju oferujemy naszym podopiecznym wykwalifikowaną kadrę, kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej, ale także gwarantujemy czas spędzony w komforcie fizycznym i psychicznym oraz doskonałą kreatywną zabawę.

 

Wychowankowie podzieleni są na:
  • zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
  • grupy edukacyjno-terapeutyczne (odpowiednik klasy)
Do OR-W przyjmowane są dzieci na podstawie:
  • orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci w stopniu głębokim, w tym ze sprzężonymi  niepełnosprawnościami,
  • woli rodziców wyrażonej na piśmie,
  • orzeczenia o niepełnosprawności.

Ośrodek działa w oparciu o profesjonalną kadrę, stale doskonalącą swoje kwalifikacje zawodowe i poszerzającą zakres swojej wiedzy specjalistycznej oraz działającą jako zespół współpracujący na rzecz podopiecznych. Prowadząc zajęcia specjaliści wykorzystują szereg zróżnicowanych metod, własne pomysły i doświadczenie.

Kadra do pracy z dziećmi dysponuje  odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do ich potrzeb salami i gabinetami,  np.: sale zajęć edukacyjnych, sala rehabilitacji, gabinet logopedyczny i gabinet psychologiczny, sala Doświadczania Świata, gabinet SI. Są one wyposażone nie tylko w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, ale również w różnorodne pomoce dydaktyczne.  Zajęcia odbywają się w małych grupach lub indywidualnie co stwarza komfortowe, przyjazne  warunki pracy i nauki.

Podanie o przyjęcie dziecka

Pobierz podanie o przyjęcie dziecka do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

Wzór oświadczenia

Oświadczenie rodzica do odbioru dziecka przez uprawnione osoby

Nasza kadra

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którzy całym sercem angażują się w pomoc potrzebującym.

mgr Izabela Głuch

Dyrektor do spraw edukacyjnych

mgr Dominika Latoch

Wychowawca w Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym

mgr Agnieszka Machowska

Wychowawca w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym

mgr Joanna Stańczuk-Uść

Wychowawca w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym

mgr Patrycja Tokarz

Fizjoterapeuta w Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym

Katarzyna Żukowska-Ludwik

Opiekunka Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego

Małgorzata Kwiatkowska

Opiekunka Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego

Beata Szymaniak

Opiekunka Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego

Joanna Łapka

Opiekunka Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego

Ewelina Stanek

Opiekunka Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego

Skip to content