Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie powstało w 2002 r., a w 2006 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie  to związek osób fizycznych, które są zainteresowane sprawami osób z niepełnosprawnościami dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Działamy na terenie powiatu wołowskiego, a naszą siedzibą jest miasto Wołów. Posiadamy osobowość prawną i działamy w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a tak że na mocy przyjętego statutu.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności  w sferze działań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych w szerokim tego słowa znaczeniu, oraz koordynacja działań w tym zakresie.

Obecnie Stowarzyszenie prowadzi:

Ośrodek Wsparcia Dziennego „Nasz dom” – pobyt dzienny dla osób dorosłych

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w którego skład chodzą:

Punkt przedszkolny „Niezwykłe Dzieci”

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowaczy – dla dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – dla dzieci do rozpoczęcia edukacji

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze – dzieci i dorośli według wskazań lekarskich i dofinansowania z MOPS lub GOPS.

Dom Pomocy Społecznej dla 28 osob niepełnosprawnych intelektualnie.

Elżbieta Bereza

Elżbieta Bereza

Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie

Aleksandra Zagórska

Aleksandra Zagórska

Viceprezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie

Dorota Sołtysiak

Dorota Sołtysiak

Skarbnik

Wczesne wspomaganie

Historia

1995

W grudniu 1995 r. kilka rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi z Wołowa oraz okolic utworzyło Koło Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym. Ówczesne władze gminne użyczyły na ten cel pomieszczenia w przedszkolu miejskim „Słoneczko”. W dwóch wydzielonych salach rozpoczęła się ciężka, codzienna rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci. Rozpoczęto zdobywanie specjalistycznego sprzętu, pozyskiwano etaty opiekuńcze i pedagogiczne potrzebne do rehabilitacji. Po 7 latach działalności jako Koło Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, podjęto decyzję u utworzeniu całkiem odrębnej jednostki.

2002-2006

W 2002 roku powołano Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, a w 2006 roku uzyskało ono status organizacji pożytku publicznego

SON w Wołowie to związek osób fizycznych, które są zainteresowane sprawami osób niepełnosprawnych dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Stowarzyszenie działa na terenie Powiatu Wołowskiego, a jego siedzibą jest miasto Wołów. Posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązujących przepisów prawnych, w tym przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także na mocy przyjętego statutu.

2008

W 2008 r.  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych zmieniło swoją siedzibę z dwóch sal w przedszkolu „Słoneczko” na budynek parterowy należący do Starostwa Powiatowego w Wołowie, położony w sąsiedztwie Szpitala.

Na ówczesne czasy wydawało nam się że dysponujmy ogromnymi możliwościami lokalowymi.  Rozwijaliśmy swoja działalność, zwiększaliśmy liczbę członków stowarzyszenia, a tym samy ilość obsługiwanych podopiecznych była coraz większa. Stowarzyszenie dzięki nowej lokalizacji miało większe możliwości.

2009

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie powołuje do funkcjonowania Ośrodek Wsparcia Dziennego „Nasz dom” dla osób  dorosłych. W placówce na pobyt dzienny przychodziło i korzystało z różnych form terapii 20 osób z niepełnosprawnościami często sprzężonymi.

2010

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje o utworzeniu Ośrodka Rehabiliatacyjno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych które są w obowiązku szkolnym. Niestety w siedzibie stowarzyszenia w Wołowie nie było już miejsca, oddziały edukacyjne zostały przeniesione do wynajętego budynku przy ul. Polnej 1 w Wołowie. Po kilku latach Starostwo Powiatowe w Wołowie użyczyło nam  pomieszczenia po zamkniętym i nie działającym już  Liceum w Brzegu Dolnym. Ośrodek w Brzegu Dolnym działał aż do czerwca 2020 r., tj. do dnia uruchomienia nowo wybudowanego Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego „Niezwykła Kraina” w Wołowie.

2014

W 2014 roku została zainicjowana budowa  Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego „Niezwykła Kraina” w Wołowie. Naszym marzeniem było stworzenie w jednym miejscu kompleksowej rehabilitacji, edukacji i opieki zarówno dla dzieci i jak i dorosłych.

W nowej siedzibie swoje miejsce znalazły by  wszystkie jednostki prowadzone przez Stowarzyszenie.

2015

Rozpoczęcie budowy Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego „Niezwykła Kraina” w Wołowie w którego murach będzie się mieścić:

 1. Ośrodek Wsparcia Dziennego „ Nasz Dom”
 2. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w którego skład wejdą:
  • a) punk przedszkolny
  • b) ośrodek rewalidacyjno- wychowawczy
 3. Rehabilitacja ruchowa
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 5. Specjalistyczne gabinety terapeutyczne:
  • psychologiczny,
  • logopedyczny,
  • Integracji Sensorycznej
  • Doświadczania Świata
  • biofeedback
 6. Dom pomocy Społecznej dla 28 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

2017

Przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym, który działał w Brzegu Dolnym zostaje utworzony punkt Przedszkolny „Niezwykłe dzieci’. Stowarzyszenie utworzyło miejsce gdzie mogły uczęszczać również dzieci z różnego  rodzaju niepełnosprawnościami.

2020

Zakończenie budowy i oddanie ośrodka „Niezwykła Kraina” w Wołowie do użytkowania dla Stowarzyszenia. Od lipca 2020r. mamy nową siedzibę a nasi podopieczni super warunki do nauki i rehabilitacji . Teraz pod jednym dachem mieszczą się:

 1. Ośrodek Wsparcia Dziennego „ Nasz Dom”
 2. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w którego skład wchodzą:
  • punk przedszkolny „ Niezwykłe dzieci”
  • ośrodek rewalidacyjno- wychowawczy
 3. Rehabilitacja ruchowa
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 5. Specjalistyczne gabinety terapeutyczne:
  • psychologiczny,
  • logopedyczny,
  • Integracji Sensorycznej
  • Doświadczania Świata
  • biofeedback
 6. Placówka całodobowa dla 21 osób dorosłych.

Mamy piękna dużą stołówkę oraz kuchnie działająca na podstawie systemu Haccp, przy Ośrodku teren zielony służący do relaksu oraz zajęć w plenerze.

Statut

Zobacz statut Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 22 czerwca 2016 r.

Sprawozdania

Sprawozdania z lat 2011-2016 dostępne w serwisie Narodowego Instytutu Wolności

Budynek Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
Skip to content