WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Podstawą do objęcia dziecka zajęciam WWR jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię tę wydaje zespół orzekający przy publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zapraszamy do realizacji zajęć w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym. Jesteśmy  jedną  z  placówek  realizujących  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dzieci.  Zajęcia wczesnego  wspomagania prowadzą wykwalifikowani  specjaliści,  terapeuci  posiadający przygotowanie  merytoryczne  i  praktyczne,  odpowiednie  do  rodzaju  niepełnosprawności dziecka  ( logopeda,  pedagog, tyflopedagog, surdopedagog fizjoterapeuta, terapeuta SI, psycholog), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii, wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie systematycznej i zintegrowanej pomocy.

Podanie o przyjęcie dziecka

Pobierz podanie o przyjęcie dziecka do Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Wzór oświadczenia

Oświadczenie rodzica do odbioru dziecka przez uprawnione osoby

Nasza kadra

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którzy całym sercem angażują się w pomoc potrzebującym.

mgr Izabela Głuch

Dyrektor do spraw edukacyjnych / Wychowawca w Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym

mgr Dominika Latoch

Wychowawca w Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym

mgr Agnieszka Machowska

Wychowawca w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym

mgr Joanna Stańczuk-Uść

Wychowawca w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym

mgr Patrycja Tokarz

Fizjoterapeuta w Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym

Katarzyna Żukowska-Ludwik

Opiekunka Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego

Małgorzata Kwiatkowska

Opiekunka Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego

Beata Szymaniak

Opiekunka Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego

Joanna Łapka

Opiekunka Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego

Beata Szymaniak

Opiekunka Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego

Skip to content