Dom Pomocy Społecznej „Niezwykłe Miejsce” w Wołowie

Dom Pomocy Społecznej ,, Niezwykłe miejsce” w Wołowie jest przeznaczony dla 28 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z  różnym stopniem niepełnosprawności.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na wysokim poziomie, zapewniając mieszkańcom bezpieczeństwo i godne warunki przebywania. Oferujemy pokoje 1, 2 i 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji mieszkańców są sale dziennego pobytu, jadalnia, gabinet fizykoterapii, pracownie terapeutyczne, pokój gościnny i inne pomieszczenia, jak również tren zielony. Placówka spełnia wszelkie wymogi standaryzacji, jest wpisana do rejestru Wojewody Dolnośląskiego, a co za tym idzie gminy mogą kierować do niej osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie wymagające całodobowej opieki (art. 54 Ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.).

Przyjmujemy mieszkańców na czas nieokreślony, skierowanych przez ośrodki pomocy społecznej w tym osoby ubezwłasnowolnione, skierowane do DPS postanowieniem Sądu.

Placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, wolna od barier architektonicznych. Dom zajmuje całą II kondygnację budynku.
W celu bezpieczeństwa mieszkańców pomieszczenia wyposażone są w system przyzywowo – alarmowy, system alarmowo-przeciwpożarowy, system oddymiania.

odpłatności PROCEDURA PRZYJĘCIA

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej.

  • Osoba niepełnosprawna (lub jej opiekun prawny) składa wniosek – prośbę o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Wniosek należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na swoje zamieszkanie.
  • Pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie.
  • Pracownik socjalny kompletuje pozostałe dokumenty (orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie potwierdzające iż osoba wymaga całodobowej opieki, zaświadczenie o dochodzie, inne niezbędne informacje wynikające z przepisów).
  • Komplet dokumentacji wraz z decyzjami o skierowaniu i ustaleniu  odpłatności za pobyt w DPS wydanymi przez organ gminy właściwy dla osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS zostaje przekazany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, na terenie którego znajduje się DPS.
  • Jeżeli DPS dysponuje wolnymi miejscami zostaje wydana decyzja o umieszczeniu.
  • Jeżeli DPS nie dysponuje wolnymi miejscami powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w DPS.

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI

Koszt pobytu w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Mieszkaniec ponosi odpłatność do wysokości 70% swojego dochodu. Jeżeli 70% dochodu mieszkańca jest niższa niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą:

  • rodzice, małżonek lub dzieci (w zależności od sytuacji materialnej)
  • gmina, która kieruje osobę do DPS.

 

Na dodatkowe pytania chętnie odpowiemy, prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazane nr:  icon_phone_green71 319 5609   icon_phone_green512 255 115 

Wniosek

osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej

Dokument 2 do pobrania

Quisque sagittis justo in odio posuere, non tristique ex blandit.

Skip to content